Miljø er en mærkesag

Hos AutoSol bliver miljøet prioriteret højt hvad enten det gælder det indendørs arbejdsmiljø eller det store miljø udenfor.

Indendørs er der foretaget store investeringer i ventilation og udsugning. Her er tale om den aller nyeste teknologi på området som f.eks. sensorsystemet, der styrer ventilationen. Sensorerne registrerer selv, når indholdet af CO2 eller opløsningsmiddel er for højt, og slår til i samme sekund. Udsugningen til slibemaskinerne kører pr. automatik - forstået på den måde, at de indbyggede microswitches automatisk tilslutter suget, når slibemaskinerne tændes.

Et godt arbejdsmiljø handler også om at holde orden.
AutoSol's værksted er indrettet efter filosofien: alt væk fra gulvet.
Hver mand har sin egen vogn med alt nødvendigt værktøj.
Herudover findes særlige pladser for alt materiale til fælles brug.
En anden problemløser er tre affaldspressere, som betyder, at der ikke flyder med brugt afdækningspapir, slibeskiver eller gamle dåser, mængden af affald er dermed halveret. For at spare på energien og skåne miljøet, er værkstedsventilationen forsynet med varmegenindvinding, der sikrer at op til 60% af varmen kan genanvendes.

  AutoSol ApS · Kirkebjerg Parkvej 16-18 · 2605 Brøndby · tlf. +45 43 96 29 27 · fax + 45 43 96 29 21 autolakering